Parafia św. Józefa Robotnika w Nieboczowach

Historia parafii

W najstarszych wzmiankach historycznych Nieboczowy zostały wspomniane, jako osada flisaków, którzy karczowali las dębowy i spławiali drewno Odrą. Kapliczkę z drzewa dębowego zbudowano tutaj w XIV wieku. W XVII wieku dobudowano do niej nawę z belek świerkowych. Kościółek ten przeniesiono do Kłokocina, gdzie przez lata pełnił funkcję parafialnego. Obecnie znajduje się w Parku Etnograficznym w Chorzowie.

Kapliczka z drzewa dębowego z XIV wieku

Kapliczka z drzewa dębowego z XIV wieku,
znajdująca się obecnie w Parku Etnograficznym w Chorzowie.

Kościół murowany wybudowano w latach 1929-1931 według projektu Jana Affy. Obiekt został poświęcony 30 listopada 1930 r. przez ks. dziekana Mikołaja Knosałę z Pszowa. W latach 1957-1959 kościół rozbudowano i urządzono jego wnętrze.

Wnętrze kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach

Wnętrze kościoła pw. św. Józefa Robotnika w Nieboczowach.

Samodzielna stacja duszpasterska (lokalia), wydzielona z parafii Brzezie, została utworzona we wrześniu 1931 roku. Dekretem z 1 sierpnia 1991 biskup katowicki Damian Zimoń potwierdził fakt istnienia parafii przy kościele św. Józefa Robotnika w Nieboczowach.

Proboszczowie